21 May

Manager Portofoliu Local Ini Iative Portfolio Jobs Vacancy in Rom Nia

Position
Manager Portofoliu Local Ini Iative Portfolio
Company
Rom Nia
Location
Opening
21 May, 2018 30+ days ago

Rom Nia urgently required following position for Manager Portofoliu Local Ini Iative Portfolio. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Manager Portofoliu Local Ini Iative Portfolio Jobs Vacancy in Rom Nia Jobs Details:

E.ON România, Departament: Strategie Corporatistă, Locaţia: Bucureşti

Manager Portofoliu Local de Iniţiative (Local Portfolio Manager)

Responsabilităţi
 • Procesul LPM (Local Portfolio Management - managementul portofoliului local de iniţiative) are ca obiectiv structurarea, dezvoltarea şi managementul unui portofoliu de proiecte/inițiative care să genereze în mod eficient şi eficace evoluțiile necesare în business în vederea realizării obiectivelor strategice;
 • Coordonează conceptualizarea, implementarea şi dezvoltarea continuă a guvernanței şi procesului LPM pentru grupul E.ON România în direcţia integrării cu alte procese relevante, a elaborării de proceduri, metode şi standarde de analiză, criterii de filtrare/ segmentare de portofoliu şi prioritizare de proiecte, profile de risc, standarde pe baza cărora inițiativele noi să fie descrise, evaluate, prioritizate şi măsurate etc.;
 • Asigură alinierea continuă cu GPM și alte LPM-uri din grup. Aceasta include, de ex.: schimbul de informații și bune practici; dezvoltarea celor mai bune instrumente şi metode de analiză; identificarea de sinergii între diferitele portofolii locale ca bază pentru oportunităţi de business şi platforme digitale trans-regionale
 • Coordonează monitorizarea performanţei proiectelor strategice şi a portofoliului în ansamblul său pentru a se asigura că obiectivele strategice sunt atinse, interdependențele, sinergiile şi decalajele sunt identificate şi adresate.
 • Coordonează procesul de organizare şi facilitează întâlnirile LPM cu membrii Management Board având drept scop luarea de decizii de către acestia privind: managementul iniţiativelor individuale; investiţii noi; structura şi componenţa portofoliului de proiecte strategice care ar trebui sa fie adecvate pentru realizarea obiectivelor strategice; prioritizarea şi alocarea de resurse în funcţie de impactul în business etc
 • Stabilește împreună cu membrii Management Board temele strategice şi indicatorii cheie de performanță care redau într–un mod concret, sintetic şi măsurabil, strategia grupului E.ON România, derivată din viziunea şi strategia grupului internaţional E.ON. Asigură alături de echipa ERO Strategie Corporatistă revizuirea periodică a strategiei și a țintelor de performanță pentru grupul E.ON Romania.
Cerinţe

Educația necesară:

 • Studii superioare în economie/ finanțe;
 • Constituie un avantaj studiile postuniversitare sau calificările profesionale relevante (ex. ACCA, CIMA, MBA);

Experiența practică necesară:

 • Minim 5 ani de experiență relevantă în domenii ca: managementul performanței, controlling/analiză financiar(ă) sau de business, planificare strategică şi/sau consultanță de afaceri / strategie / financiară.
 • Constituie avantaj experiența în domeniul industriei de energie şi o foarte bună cunoaștere a pieței de gaz şi electricitate din România;
 • Cunoașterea de principiu a tehnicilor de management de proiecte, managementul performanței, planificare strategică;
 • Experiența demonstrabilă de lucru în echipă şi într-un mediu aflat într-o continuă schimbare;

Altele:

 • Limba engleza: nivel avansat scris/ vorbit;
 • Cunoștințe foarte bune de MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word);
 • Gândire în perspectivă, inovativă şi strategică; abilităţi de înţelegere a conceptelor şi identificare de inconsistenţe, probleme şi oportunităţi;
 • Abilităţi analitice, de a înţelege conţinutul strategiei de business şi a deriva recomandări fezabile de realizare a ei;
 • Business acumen dovedit şi abilitatea de a dezvolta rapid propria perspectivă asupra iniţiativelor şi portofoliului pe bază de analize clare şi experienţă;
 • Capabilitate dovedită de a lucra printre ierarhii, unități de business locale şi globale, prin urmare dezvoltând relaţii puternice cu colegii;
 • Mobilitate pentru călătorii de afaceri;
 • Disponibilitate pentru un program de lucru extins, când este cazul.
Ce oferim
 • Pachet salarial atractiv;
 • Bonus de performanţă;
 • Tichete de masă;
 • Asigurare privată de sănătate;
 • Pensie facultativă;
 • Prima de vacanţă.

E.ON se angajează să asigure egalitatea de șanse și promovează în mod activ diversitatea, egalitatea și flexibilitatea.

Despre noi
E.ON
E.ON este o companie internaţională privată de energie. Cei 40.000 de angajaţi situaţi în 13 ţări lucrează zilnic la inovaţii tehnice şi soluţii pentru clienţi uşor utilizabile în vederea unei noi lumi energetice. Ca primă companie energetică din Europa ne focusăm prin cele trei arii business, reţele energetice, energii regenerabile şi soluţii clienţi în mod consecvent asupra energiei viitorului.
E.ON România

Grupul E.ON în România este activ pe piaţa locală de energie în domeniile furnizării şi distribuţiei de gaze naturale şi energie electrică. Deservind circa 3 milioane de clienţi din 20 de judeţe din partea de nord a ţării, E.ON România este unul din liderii pieţei de energie din România. E.ON România, membră a Grupului E.ON, este compania platformă care susţine companiile E.ON operaţionale în România în sectorul gazelor naturale şi al electricităţii. Obiectivul nostru este să consolidăm poziţia E.ON pe piaţa de energie din România prin dezvoltarea portofoliului de clienţi şi asigurarea securităţii furnizării de gaze naturale şi de electricitate pentru consumatori. Pentru a atinge acest scop ne vom concentra eforturile pentru a fi recunoscuţi ca furnizori de soluţii competitive şi de încredere şi care pot aduce mai mult confort şi eficienţă pentru clienţii noştri.

Departament
Căutăm pentru departamentul nostru: Strategie Corporatistă în Bucureşti un/o Manager Portofoliu Local de Iniţiative (Local Portfolio Manager)

Sumar

Nr. de referinţă:
90271
Preferabil de la data de:
02.07.2018
Anunţul expiră la data de:
30.05.2018
Salariu:
Conform politicii salariale

Contact

Pentru mai multe informaţii vă rugăm accesaţi site-ul nostru de cariere.

Ne găsiţi aici

www.eon-career.com


© E.ON


 • Company: Rom Nia
 • Added: 30+ days ago

Jobs Vacancy Related to Manager Portofoliu Local Ini Iative Portfolio: