08 Jun

Anunt Post Vacant Gestionar Depozit Magaziner Cadrul Serviciului Administrativ Aprovizionare Jobs Vacancy in Compania Apa Targoviste Dambovita Târgovişte

Compania Apa Targoviste Dambovita Târgovişte urgently required following position for Anunt Post Vacant Gestionar Depozit Magaziner Cadrul Serviciului Administrativ Aprovizionare. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Anunt Post Vacant Gestionar Depozit Magaziner Cadrul Serviciului Administrativ Aprovizionare Jobs Vacancy in Compania Apa Targoviste Dambovita Târgovişte Jobs Details:

Candidatul ideal:

 • Studii liceale ;
 • Experienta ca gestionar depozit/magaziner minim 3 ani ;
 • Persoana dinamica, organizata si ordonata;
 • Abilitati de comunicare, disponibilitate la efort fizic ;
 • Nu se afla in situatia punerii in miscare a actiunii penale/nu a fost condamnat pentru savarsirea vreuneia din

infractiunile prevazute la alin. 1 art. 4 din legea nr. 22/1969, cu modificarile si completarile ulterioare.


Descrierea postului:

 • Organizeaza si controleaza receptia produselor aprovizionate, intocmeste documente de evidenta, elibereaza produse

catre compartimentele companiei, asigura gestiunea fizica a stocurilor,asigura functionalitatea si legalitatea inregistrarilor

in magazie.

1.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic - Gestiune Personal al S.C. Compania de Apa

Targoviste-Dambovita S.A., bld. I.C. Bratianu, nr.50, telefon 0245614403, pana la data de 19.06.2018, ora 12:00, un

dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

 • dosar cu sina;
 • cerere de inscriere la concurs;
 • curriculum vitae;
 • copia actului de identitate;
 • copii diplome de studii, copii certificate relevante;
 • copie carnet de munca sau raport REVISAL sau adeverinta care atesta experienta ca gestionar depozit/magaziner ;
 • cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in situatia punerii in miscare a actiunii

penale/nu a fost condamnat pentru savarsirea vreuneia din infractiunile prevazute la alin. 1 art. 4 din legea

nr. 22/1969, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu

originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de

mai sus.


1.


Jobs Vacancy Related to Anunt Post Vacant Gestionar Depozit Magaziner Cadrul Serviciului Administrativ Aprovizionare:

08Jun

Anunt Post Vacant Gestionar Depozit Magaziner Cadrul Serviciului Administrativ Aprovizionare Jobs Vacancy in Compania Apa Targoviste Dambovita Târgovişte. Compania Apa Targoviste Dambovita Târgovişte opening great career opportunity and jobs vacancy for Anunt Post Vacant Gestionar Depozit Magaziner Cadrul Serviciului Administrativ Aprovizionare position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 08 Jun, 2018. Experienta ca gestionar depozit/magaziner minim 3 ani ; Copie carnet de munca sau raport REVISAL sau adeverinta care atesta experienta ca gestionar depozit... ... Continue reading -->