02 Apr

Angajat Responsabil Produse Returnate Jobs Vacancy in Aem Timișoara

Position
Angajat Responsabil Produse Returnate
Company
Aem
Location
Timișoara TM
Opening
02 Apr, 2018 30+ days ago

Aem Timișoara urgently required following position for Angajat Responsabil Produse Returnate. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Angajat Responsabil Produse Returnate Jobs Vacancy in Aem Timișoara Jobs Details:

CERINTE:
1. STUDII:
– Postliceale sau superioare -absolvent al unei institutii de invatamint superior tehnic –inginerie electrica
– Cunostiinte de limba engleza tehnica – cel putin , nivel mediu vorbit si scris
2. SPECIFICE:
– Cunostinte de electronica
3. EXPERIENTA MINIMA:
– Minim 3 ani in domeniu industrial cu stagiu in fabricatie de produse electronice (EMS-Electronics manufacturing services)

RELATII:

1.IERARHICE:
1.1.DE SUBORDONARE: se subordoneaza Responsabil AQ Interfata clienti-reclamatii, returnari.
1.2.ARE IN SUBORDINE:-
2.FUNCTIONALE:
2.1.INTERNE:
DIRECTE: Centrele de costuri de asamblare, DCD, Departament vanzari,export si cu alte entitati organizatorice implicate in rezolvarea sarcinilor de serviciu
2.2.EXTERNE:
– Cu toate entitatile organizatorice externe implicate in rezolvarea sarcinilor de serviciu, in limitele responsabilitatilor incredintate, reprezentand AEM SA fata de clienti la sesizarile , reclamatiile sau cererile acestora de reparatii in TG sau post garantie transmiterea ofertelor comerciale pt. aceastea cat si solicitari de expertize/verificari metrologice..
3.DE REPREZENTARE:
3.1.INTERNE:
– Reprezinta activitatea de implementarea si certificarea SMI-reclamatii service – in relatiile cu superiorii si cu entitatile organizatorice ale AEM.
– Intocmeste FRS la returnarea si analiza produselor returnate, urmareste stadiul reparatiilor si raporteaza direct directorului adjunct calitate situatiile atipice aparute.
3.2.EXTERNE:
– Reprezinta SC AEM SA : reprezinta SC AEM SA in relatiile de reclamatii ale produselor AEM fata de clientii AEM

SCOP:

– desfasurarea ,organizarea activitatii de asigurarea calitatii, reparatii, returnari contracte de verificare , verificare metrologica sub contract.

RESPONSABILITATI:

– Pentru activitatea de interfata cu clientii,responsabil cu produse returnate – pe comanda sau in termen de garantie / responsabil cu sesizarile clientilor :
– Asigura satisfacerea solicitarilor clientilor privind reparatiile. Asigura interfata intre AEM S.A si clienti. Asigura intocmirea si transmiterea dupa aprobare a ofertelor comerciale de reparatii/verificari contori, clientilor AEM SA.
– Analizeaza problemele legate de calitatea produselor returnate. Initiaza actiuni corective si preventive acolo unde este cazul.
– Verifica completitudinea inregistrarilor care insotesc produsele returnate si corespondenta acestora cu realitatea.
– Lanseaza comenzile de reparatii pentru produsele in termen de garantie si initiaza/completeaza FRS in baza de date FRS din managementul documentelor/LOTUS NOTES . Trimite Fisere de rezolvare a sesizarilor persoanelor responsabile de repararea/verificarea produselor returnate in TG.
– Raporteaza trimestrial stadiul de rezovare a reparatiilor in termen de garantie pe suport informatic in baza de date PIRS-Intranet Lotus Notes.
– Urmareste efectuarea in conditii optime pentru client a activitatii de returnare a produselor reclamate si a contractelor de verificare , verificare metrologica
– Completeaza datele de managment de produse returnate, verificarea lor si din cadrul calitatii/analiza de managment.

LIMITE DE AUTORITATE:

– Decide în limitele mandatului acordat, în cazul delegarilor de responsabilitate.
poate propune superiorului ierarhic solutii de rezolvare a problemelor ce apar în legatura cu obiectivele sI activităţile de care este responsabil.
– Poate recomanda celorlalte entitati organizatorice din cadrul departamentului calitate sau din AEM SA solutii pentru problemele ce apar ca feed-back reclamatii sau direct de la client în legatura cu actiunile comune inclusiv masuri in vederea imbunatatirii sistemului de managment integrat
– Corespondeaza in limitele de autoritate cu clientii AEM in activitatea de interfata cu clientii, reparatii , returnari , contracte de verificare metrologica, contracte de expertizare tehnica si de verificare metrologica.


Jobs Vacancy Related to Angajat Responsabil Produse Returnate:

02Apr

Angajat Responsabil Produse Returnate Jobs Vacancy in Aem Timișoara. Aem Timișoara opening great career opportunity and jobs vacancy for Angajat Responsabil Produse Returnate position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Apr, 2018. Analizeaza problemele legate de calitatea produselor returnate. Pentru activitatea de interfata cu clientii,responsabil cu produse returnate – pe comanda sau in... ... Continue reading -->