11 Jun

Specialist Managementul Reglement Rilor Jobs Vacancy in Delgaz Grid

Position
Specialist Managementul Reglement Rilor
Company
Delgaz Grid
Location
Opening
11 Jun, 2018 12 days ago

Delgaz Grid urgently required following position for Specialist Managementul Reglement Rilor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Specialist Managementul Reglement Rilor Jobs Vacancy in Delgaz Grid Jobs Details:

E.ON recrutează pentru una dintre companiile sale, Delgaz Grid, cel mai mare distribuitor de gaze naturale şi electricitate din jumătatea de Nord a României; Departament: Managementul Reglementărilor, Locaţia: Iaşi

Specialist Managementul Reglementărilor

Responsabilităţi
 • Răspunde de verificarea, pregătirea și transmiterea către ANRE a documentațiilor aferente lucrărilor de investiții;
 • Răspunde de transmiterea către ANRE la termenele prevăzute în legislație a raportărilor periodice de date în principal a celor solicitate ad-hoc;
 • Colaborează la elaborarea rapoartelor lunare de monitorizare a activității de distribuție (monitorizare - mentenanță, investiții);
 • Răspunde și asigură consultanță la solicitarea compartimentelor din cadrul companiei pentru legislația secundară emisă de ANRE, propune soluții de implementare a reglementărilor către departamentele de specialitate din cadrul companiei;
 • Colaborează la elaborarea documentelor și informațiilor necesare fundamentării tarifelor de distribuție respectiv colectarea și asigurarea transmiterii la termen a documentelor justificative;
 • Asigură interfața cu departamentele implicate în colectarea și reconcilierea informațiilor necesare întocmirii raportărilor către autoritate;
 • Asigură suport pentru diverse analize în legatură cu reglementările;
 • Asigură centralizarea propunerilor departamentelor de specialitate în ceea ce priveşte reglementările;
 • Elaborează și răspunde de propunerile către ANRE referitoare la noile reglementări supuse ca documente în discuție sau revizia celor existente (ex. Instrucțiuni de elaborare a machetelor de monitorizare, Metodologia de întocmire a Raportului Financiar Anual de către titularii de licențe, Metodologia de stabilire a tarifelor de distribuție);
 • Răspunde de plata către ANRE a contribuției anuale conform prevederilor legale;
 • Răspunde de plata către Ministerul Economiei și Finanțelor a redevenței pentru serviciul public de distribuție conform prevederilor Condițiilor de Licență;
 • Răspunde de constituirea garanției pentru plată a redevenței pentru serviciul de distribuție;
 • Contribuie la elaborarea și actualizarea procedurilor și instrucțiunilor interne specifice domeniului de activitate al departamentului (monitorizare, întocmire raportări, comunicarea cu ANRE, etc.);
 • Reprezintă compania în relația cu ANRE în ceea ce privește aspectele economice ale raportărilor care se întocmesc către autoritate.
Cerinţe

Educația necesară:

 • Studii superioare;

Experienţă practică necesară:

 • Minim 1 an;

Cunoştinţe limbi străine:

 • Limba engleză - nivel mediu;

Cunoştinţe IT:

 • Cunoştinţe avansate Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), Access, Internet Explorer, cunoştinţe în utilizarea sistemelor informatice financiar contabile (SAP);

Altele:

 • Capacitate de planificare și de sinteză;
 • Spirit de echipă;
 • Operativitate;
 • Abilități de comunicare, mentalitate proactivă, spirit de inițiativă;
 • Perseverență în muncă;
 • Atitudine pozitivă pentru schimbare;
 • Asumarea responsabilităţii în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi în desfăşurarea activităţii la locul de muncă.
Ce oferim
 • Pachet salarial atractiv;
 • Bonus de performanţă;
 • Tichete de masă;
 • Asigurare privată de sănătate;
 • Pensie facultativă;
 • Prima de vacanţă.

E.ON se angajează să asigure egalitatea de șanse și promovează în mod activ diversitatea, egalitatea și flexibilitatea.

Despre noi
E.ON
E.ON este o companie internaţională privată de energie. Cei 40.000 de angajaţi situaţi în 13 ţări lucrează zilnic la inovaţii tehnice şi soluţii pentru clienţi uşor utilizabile în vederea unei noi lumi energetice. Ca primă companie energetică din Europa ne focusăm prin cele trei arii business, reţele energetice, energii regenerabile şi soluţii clienţi în mod consecvent asupra energiei viitorului.
Delgaz Grid
Grupul E.ON în România este activ pe piaţa locală de energie în domeniile furnizării şi distribuţiei de gaze naturale şi energie electrică. Deservind circa 3 milioane de clienţi din 20 de judeţe din partea de nord a ţării, E.ON România este unul din liderii pieţei de energie din România. Delgaz Grid este o companie a grupului E.ON, primul distribuitor integrat de gaze naturale si electricitate din România.
Departament
Căutăm pentru departamentul nostru Managementul Reglementărilor în Iaşi un/o Specialist Managementul Reglementărilor

Sumar

Nr. de referinţă:
90913
Preferabil de la data de:
23.07.2018
Anunţul expiră la data de:
20.06.2018
Salariu:
Conform politicii salariale

Contact

Pentru mai multe informaţii vă rugăm accesaţi site-ul nostru de cariere.

Ne găsiţi aici

www.eon-career.com


© E.ON


Jobs Vacancy Related to Specialist Managementul Reglement Rilor: