05 Feb

Inginer Tehnologia Sudurii Jobs Vacancy in Atest Iasi

Position
Inginer Tehnologia Sudurii
Company
Atest
Location
Iasi IS
Opening
05 Feb, 2018 30+ days ago

Atest Iasi urgently required following position for Inginer Tehnologia Sudurii. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inginer Tehnologia Sudurii Jobs Vacancy in Atest Iasi Jobs Details:

Descriere Job
[ref.265]

Acest loc de muncă este în Iaşi.

Descrierea locului de muncă:
1. Asigură şi răspunde de omologarea procedeelor de sudare utilizate conform standardelor aplicabile; întocmeşte documentaţia necesară omologării procedeelor de sudare.
2. Asigură proiectarea constructiv tehnologică a structurilor sudate.
3. Propune noi procedee de sudare.
4. Propune achiziţionarea de noi tipuri de utilaje în domeniul sudurii pentru dotarea societăţii.
5. Elaborează instrucţiunile tehnologice de sudare.
6. Pregăteşte documentaţia în vederea autorizării societăţii de către I.S.C.I.R. şi de către alte autorităţi competente; răspunde de menţinerea autorizării.
7. Propune măsuri pentru îmbunătăţirea calificării sudorilor şi a calităţii sudurii.
8. Instruieşte şi verifică periodic nivelul de pregătire al personalului cu calificare în meseria de sudor.
9. Asigură respectarea prevederilor sistemului de management integrat în cadrul activităţilor pe care le coordonează.
10. Are obligaţia şi responsabilitatea cunoaşterii legislaţiei, a prevederilor Prescripţiilor tehnice, a standardelor şi a altor acte normative privind sudarea elementelor instalaţiilor mecanice sub presiune.
11. Verifică dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţă cu procedura de sudare omologată.
12. Verifică proiectul de instalare, montare sau reparare înainte de lansarea lui în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare, iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare să fie minimă.
13. Asigură alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse să realizeze o îmbinare sudată corectă a instalaţiei.
14. Urmăreşte dacă materialele de adaos sunt însoţite de certificatele de calitate prevăzute de standarde şi admite introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevăzute în proiect sau stabilite ca echivalente, la omologarea procedurii de sudare.
15. Asigură condiţiile necesare pentru efectuarea probelor şi încercărilor în vederea omologării procedurilor de sudare.
16. Ia măsurile necesare ca în sudarea/repararea instalaţiilor mecanice sub presiune să se folosească numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare omologate.
17. Urmăreşte ca sudarea/repararea instalaţiilor mecanice sub presiune să se facă de către sudori autorizaţi, respectând WPS-urile corespunzătoare acelor produse.
18. Supraveghează ca materialele de bază introduse în execuţie să fie conforme cu proiectul de execuţie.
19. Verifică modul în care se depozitează şi se introduc în execuţie materialele de adaos, luând măsuri pentru preîntâmpinarea eventualelor schimbări faţă de tehnologia elaborată şi procedura de sudare omologată.
20. Organizează, îndrumă şi verifică activitatea privind specializarea, autorizarea şi evidenţa lucrărilor efectuate de sudori.
21. Supraveghează modul de executare a îmbinărilor sudate pe etape (pregătire şanfren, curăţarea straturilor depuse de zgură, stropi etc., respectarea prevederilor din fişa de omologare a procedeului de sudare).
22. Răspunde de efectuarea exemenului vizual, întocmeşte şi semnează buletinele de examinare vizuală.
23. Poansonează produsele/reperele examinate şi acceptate pentru atestarea conformităţii.
24. Întocmeşte şi completează fişele de control repere sudate cu materialele folosite în construcţia sudată respectivă.
25. Urmăreşte efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în fluxul tehnologic de execuţie, verifică rezultatele obţinute şi vizează documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la documentaţia tehnică.
26. Participă la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor în viitor.
27. Asigură şi răspunde de autorizarea sudorilor conform standardelor aplicabile.
28. Îndeplineşte corespunzător atribuţiile ce-i revin din „Manualul de control al calităţii” şi procedurile operaţionale în conformitate cu Codul ASME.
29. Ţine la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi şi a procedurilor de sudare omologate, precum şi a lucrărilor executate de sudori.
30. Asigură respectarea trasabilităţii produsului.

Cerinte
- absolvent al sectiei de tehnologia sudurii, TCM, Universitatea Tehnică
- experienta constituie un real avantaj

Oferta
- mediu de lucru profesionist
- salariu motivant corelat cu performanţa profesională

Observatii
Data limită pentru depunerea cv-urilor este 30.Apr.2015.

Descriere Companie
Portofoliul Atest este format din societăţi de marcă pentru economia ieşeană şi regională din domeniul producţiei, comerţului şi prestărilor de servicii. Colaborarea permanentă cu acestea constituie aprecierea profesionalismului şi calităţii serviciilor noastre.

Sursa: http://www.atest.ro


Jobs Vacancy Related to Inginer Tehnologia Sudurii:

01May

Externalizati Functia Sudor Sef Inginer Jobs Vacancy in Company București Sector 6. Company București Sector 6 opening great career opportunity and jobs vacancy for Externalizati Functia Sudor Sef Inginer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 01 May, 2018. Cu o experienta de peste 47 de ani, absolvent de Mecanica - sectia Utilajul si Tehnologia Sudurii si procedeelor conexe (1971 - Timisoara), actualmente... ... Continue reading -->


09May

Inginer Tehnologia Sudurii Jobs Vacancy in Atest Iasi. Atest Iasi opening great career opportunity and jobs vacancy for Inginer Tehnologia Sudurii position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 May, 2018. Cerinte - absolvent al sectiei de tehnologia sudurii, TCM, Universitatea Tehnică. Propune măsuri pentru îmbunătăţirea calificării sudorilor şi a calităţii... ... Continue reading -->


27Mar

Inginer Sudura Jobs Vacancy in Compa Sibiu. Compa Sibiu opening great career opportunity and jobs vacancy for Inginer Sudura position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Mar, 2018. Studii superioare tehnice de specialitate – Utilajul si Tehnologia Sudurii; Experienta relevanta minim 2 ani;... ... Continue reading -->