06 Jun

Electrician Exploatare Sta Jobs Vacancy in Delgaz Grid

Position
Electrician Exploatare Sta
Company
Delgaz Grid
Location
Opening
06 Jun, 2018 17 days ago

Delgaz Grid urgently required following position for Electrician Exploatare Sta. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Electrician Exploatare Sta Jobs Vacancy in Delgaz Grid Jobs Details:

E.ON recrutează pentru una dintre companiile sale, Delgaz Grid, cel mai mare distribuitor de gaze naturale şi electricitate din jumătatea de Nord a României; Departament: Exploatare şi Mentenaţă Reţea, Locaţia: Iaşi-1 Post, Botoșani-1 Post, Bacău-1 Post

Electrician Exploatare Staţii

Responsabilităţi
 • Supraveghează instalaţiile; urmărește să înregistreze mărimile fizice și semnalizările, efectuează controale în instalaţii pentru depistarea eventualelor defecţiuni precum şi în situaţii deosebite (furtună, ploi, viscol);
 • Asigură securitatea obiectivelor şi buna funcţionare a instalaţiilor antiefracţie şi de avertizare antiincendiu;
 • Informează pe linie operativă asupra evenimentelor, situaţiilor deosebite şi/sau anomaliilor în funcţionarea instalaţiilor; inregistrează în registrul de neconforrmități și comunică şefilor ierarhici deficienţele constatate;
 • În cazul în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei echipe (ture) mobile la preluarea serviciului trebuie să verifice starea tehnică a autovehicolului din dotare şi să consemneze defecţiunile şi neconformităţile constatate în registrul special al autovehicolului şi în registrul operativ de tură;
 • Respectă prevederile normativelor în vigoare şi reglementările specifice; este obligat să efectueze controale de rond în staţia (staţiile) din zona de servire operativă în conformitate cu ITI specifice;
 • Răspunde de aplicarea instrucțiunilor de exploatare specifice; execută lucrările de exploatare în bază de AS, DV, ITI-PM; asigură lichidarea incidentelor şi avariilor sub conducerea operativă a dispecerului său în conformitate cu instrucţiunile tehnice interne şi alte reglementări specifice;
 • Îndeplinește funcția „şef de lucrare” pentru formaţiile personalului delegat care aparţin unei unităţi nespecializate pentru lucrări în instalaţiile electrice din aria de responsabilitate; răspunde în mod solidar pentru nerespectarea de către oricare dintre executanţi sau de către şeful de lucrare a prevederilor din EON IP-SSM 02 (EE) în cadrul lucrării la care participă dacă nu intervine pentru a preveni sau opri nerespectarea acestora ;
 • Execută lucrări administrativ-gospodărești pe teritoriul staţiilor (curăţenie, cosit vegetaţie, evacuare apă cuve trafo, reparaţii minore);
 • Când deserveşte o staţie exploatată în regim de tură la domiciliu (cu 2 sau 3 electricieni) îşi desfăşoară activitatea conform graficului aprobat;
Cerinţe
 • Educaţie necesară - Studii: liceu/școală de arte şi meserii (profesională) electrician exploatare staţii şi rețele sau similare;
 • Experienţă practică necesară: minim 18 luni vechime (experienţă) în desfăşurarea de manevre şi lucrări în instalaţiile electrice de distribuţie ;
 • Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: PE 023/82, PE 017/83, NTE 009/10/00, Codul tehnic RET-partea III (RCD), PE 126/82, EON IP-SSM 02 (EE ), EON IP-SSM 01 (EE), ITI specifice;
 • Cunoştinţe IT: cunoştinţe de bază de operare PC;
 • Altele: permis conducere cat. B (cerinţă obligatorie pentru formaţiile de exploatare în regim de tură mobilă);
Ce oferim
 • Pachet salarial atractiv;
 • Bonus de performanţă;
 • Tichete de masă;
 • Asigurare privată de sănătate;
 • Pensie facultativă;
 • Prima de vacanţă.

E.ON se angajează să asigure egalitatea de șanse și promovează în mod activ diversitatea, egalitatea și flexibilitatea.

Despre noi
E.ON
E.ON este o companie internaţională privată de energie. Cei 40.000 de angajaţi situaţi în 13 ţări lucrează zilnic la inovaţii tehnice şi soluţii pentru clienţi uşor utilizabile în vederea unei noi lumi energetice. Ca primă companie energetică din Europa ne focusăm prin cele trei arii business, reţele energetice, energii regenerabile şi soluţii clienţi în mod consecvent asupra energiei viitorului.
Delgaz Grid
Grupul E.ON în România este activ pe piaţa locală de energie în domeniile furnizării şi distribuţiei de gaze naturale şi energie electrică. Deservind circa 3 milioane de clienţi din 20 de judeţe din partea de nord a ţării, E.ON România este unul din liderii pieţei de energie din România. Delgaz Grid este o companie a grupului E.ON, primul distribuitor integrat de gaze naturale si electricitate din România.
Departament
Căutăm pentru departamentul nostru Exploatare şi Mentenaţă Reţea, Electrician Exploatare Staţii, Botoșani-1 Post, Iaşi - 1 Post, Bacău-1 Post

Sumar

Nr. de referinţă:
86864
Preferabil de la data de:
16.07.2018
Anunţul expiră la data de:
15.06.2018
Salariu:
Conform politicii salariale

Contact

Pentru mai multe informaţii vă rugăm accesaţi site-ul nostru de cariere.

Ne găsiţi aici

www.eon-career.com


© E.ON


Jobs Vacancy Related to Electrician Exploatare Sta: