13 Sep

Economist Jobs Vacancy in Banca Ional Rom Niei

Position
Economist
Company
Banca Ional Rom Niei
Location
Opening
13 Sep, 2018 30+ days ago

Banca Ional Rom Niei urgently required following position for Economist. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Economist Jobs Vacancy in Banca Ional Rom Niei Jobs Details:

Atribuţiile principale ale postului

 • participă la elaborarea, în cadrul serviciului, a contribuțiilor la realizarea Raportului asupra stabilității financiare și a altor studii și publicații ale Băncii Naționale a României, pe problemele specifice activității serviciului;
 • participă la identificarea, monitorizarea şi evaluarea riscurilor sistemice provenind dinspre sectorul companiilor nefinanciare (evoluția sănătății financiare, a gradului de îndatorare, a disciplinei financiare, a probabilității de nerambursare, a capacității de a face față unor evoluții adverse etc.) sau dinspre sectorul populației (evoluția bilanțului, a capacității de onorare a serviciului datoriei, a probabilității de nerambursare, a capacității de a face față unor evoluții adverse incluziunea financiară etc.);
 • contribuie la elaborarea Tabloului de riscuri privind stabilitatea financiară;
 • participă la identificarea şi evaluarea canalelor de transmisie a riscurilor sistemice dintre sectorul bancar şi sectorul real;
 • participă la acțiunile de evaluare a sistemului financiar inițiate de către instituții naționale sau internaționale;
 • elaborează studii de cercetare în domeniul riscurilor sistemice, politicii macroprudențiale, a altor aspecte de interes privind stabilitatea financiară.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • studii de masterat absolvite cu examen de disertaţie în domeniul ştiinţelor economice constituie un avantaj;
 • experienţa în realizarea de analize macroeconomice și financiare constituie un avantaj;
 • cunoştinţe generale de utilizare a pachetului Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • cunoştinţe de utilizare a unor pachete de programe statistice (EViews, R, Stata etc.) sau programe de calcul numeric (Matlab) constituie un avantaj;
 • cunoaşterea aprofundată a limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire conceptuală.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 26 septembrie 2018 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 15 octombrie 2018.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE


Jobs Vacancy Related to Economist:

28Sep

Contabil Jobs Vacancy in Cora . Cora opening great career opportunity and jobs vacancy for Contabil position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 Sep, 2018. Emite facturi catre clientii interni si externi ai societatii si opereaza in SAP nota contabila aferenta Urmareste creantele neincasate si informeaza... ... Continue reading -->


 • Company: Cora
 • Added: acum 30+ zile

07Sep

Contabil Jobs Vacancy in Romarketing . Romarketing opening great career opportunity and jobs vacancy for Contabil position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 07 Sep, 2018. Să transmită expertului contabil declarațiile fiscale lunare/documentele de închidere semestrială/anuală; Să înregistreze operațiunile contabile cronologic și... ... Continue reading -->


06Dec

Economist Ciclul Pasiv Constanta Jobs Vacancy in Enel Energia Spa . Enel Energia Spa opening great career opportunity and jobs vacancy for Economist Ciclul Pasiv Constanta position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Dec, 2018. Economist Ciclul Pasiv - Constanta. Realizeaza activitati de competenta unitatii Ciclul Pasiv in conformitate cu legislatia in vigoare si rolurile acordate in... ... Continue reading -->


06Dec

Economist Ciclul Pasiv Bucuresti Jobs Vacancy in Enel Energia Spa . Enel Energia Spa opening great career opportunity and jobs vacancy for Economist Ciclul Pasiv Bucuresti position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Dec, 2018. Economist Ciclul Pasiv - Bucuresti. Realizeaza activitati de competenta unitatii Ciclul Pasiv in conformitate cu legislatia in vigoare si rolurile acordate in... ... Continue reading -->


23Sep

Economist Jobs Vacancy in Continental Hotels . Continental Hotels opening great career opportunity and jobs vacancy for Economist position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Sep, 2018. Poziție: Economist Ești interesat de o schimbare? Îți dorești un loc de muncă stabil, cu un mediu de lucru plăcut? Atunci te așteptăm la Grand Hotel... ... Continue reading -->